“Climate Justice” czyli “Sprawiedliwość środowiska” to slogan który często wołamy na demonstracjach na rzecz środowiska, ale co mamy tak właściwie przez to na myśli? Staram się rozpakować własne myślenie na tym punkcie, i jestem otwarty na dyskusję.

Kiedy wołam o Sprawiedliwość Środowiska, domagam się tego żebyśmy jako ludzie na Ziemi odpowiedzialnie zarządzali swoimi zasobami naturalnymi. Odpowiedzialne zarządzanie musi zacząć się od szczerego oszacowania sytuacji - ile nam zostało, i jak szybko je zużywamy. A potem polega na tym zeby nie zużywać więcej niż na to nas stać. W tej chwili stanowczo nie zarządzamy odpowiedzialnie naszymi zasobami, i nasze życia zależą od tego zebyśmy to zmienili.

Sprawiedliwość oznacza taką zmianę, za którą każdy może się wstawić. Nie taką gdzie każdy dostanie wszystko co chcę, ale gdzie potrzeby każdego będą zaspokojone. Nie możemy sami doprowadzić do takiej zmiany, jako pojedyńczy człowiek, grupa lub kraj. Potrzebujemy aby każdy się dołączył. Odpowiedzialność, to umieć się poświęcić gdy jest taka potrzeba, i my ludzie mamy taką umiejętność, ale musimy czuć że inni również stają na wysokości zadania.

Kiedy? Teraz! Nie możemy czekać aż inni to wreszcie zrozumieją. Możemy do tej całej konkluzji dojść sami i zacząć zmieniać samych siebie, tym samym pociągając innych za sobą.